Domare i kammarrätt får JO-kritik

INRIKES

Juridik. Migrationsverkets region Väst lämnade vidare ett överklagat ärende till fel kammarrätt. Nu får tre domare i Göteborgs kammarrätt kritik av JO för att man tog beslut, när målet borde ha avgjorts i Jönköping.

I bakgrunden finns oklarhet om var vissa myndighetsbeslut ska prövas. I det aktuella fallet hade Göteborgs stad begärt att få ut vissa uppgifter om ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket sa nej. Göteborg överklagade. Eftersom verket har sitt huvudkontor i Norrköping, skulle klagan ha behandlats av kammarrätten i Jönköping.

Men när verket fått in överklagan sände man den själva till kammarrätten i Göteborg, som hann börja handläggningen innan man insåg misstaget. Då ställdes rätten inför problemet att ett ärende inte får flyttas mellan domstolar när det väl börjat behandlas.

I det läget valde domarna i Göteborg att döma, fast man inte hade behörighet. Detta kritiseras nu av justitieombudsmannen, JO. Det rätta hade varit att avvisa överklagan, utan att behandla den.

En statlig utredning föreslog redan 2014 att ärenden ska kunna flyttas till rätt domstol även när handläggning inletts. Men lagen har inte ändrats, påpekar JO.

Kammarrätten i Göteborg dömde delvis till kommunens fördel, enligt JO.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM