En miljard i nytt stöd till Irak

INRIKES

Politik. 200 miljoner kronor per år i fem års tid ska stärka uppbyggandet av Irak. Det beslutar regeringen på ett sammanträde i dag. Behovet av stöd för en långsiktig och fredlig utveckling är akut, säger ministern Isabella Lövin.

– Situationen i Irak har dramatiskt försämrats under de senaste åren. Behovet av att stödja en långsiktig och fredlig utveckling är nu akut, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, till TT.

Kriget och ockupationen av IS i delar av landet har lett till elva miljoner internflyktingar. Mosul kommer förmodligen att befrias i närtid och fokus kommer då att skifta från militära insatser mot att bygga upp landet igen, enligt ministern.

Strategin som sträcker sig över fem år ska arbeta med att bygga upp fred och stärka jämställdheten i landet, hoppas regeringen. Sverige har tidigare haft en landstrategi för Irak som skulle fasas ut redan 2014. Men delar ur den tidigare strategin, bland annat till att stärka institutioner och samhällstjänster, har behållits och förlängts.

Enorm förstörelse

Utöver det ges även ett stabiliseringsstöd som ska bidra till insatser för att hjälpa människor att återvända till befriade städer.

– I början på året var jag själv i Falluja som befriades förra sommaren. Staden, i Malmös storlek, var helt i ruiner. Det var enormt drabbade att se vilken förstörelse det var, säger Isabella Lövin.

– Där har vi kunnat hjälpa till med ett väldigt snabbt och flexibelt stöd som gör att man får i gång vatten, ström, vägar, skola och sjukvård och lagar så att människor kan återvända.

Ökat stöd till kvinnor

Den nya strategin kommer att innebära ett utökat stöd på flera områden. Bland annat kommer kvinnors rättigheter och deltagande i fredsbyggandet utökas, det gäller även stödet till arbetet mot sexuellt våld. Strategin, som omfattar över 200 miljoner kronor per år mellan åren 2017 till 2021, kompletterar det humanitära stöd till Irak som i år uppgår till 145 miljoner kronor.

Biståndsmyndigheten Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) kommer att vara utförare av strategin.

FAKTA

Irakstrategin

Syftet med ett svenskt utvecklingssamarbete med Irak är att bidra till freds- och statsbyggande i landet. Biståndsmyndigheten Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) kommer att vara utförare av strategin.

Strategin ska bidra till ett fredligt samhälle samt respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den ska gälla under perioden 2017 till 2021 och omfatta 1 miljard kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor för FBA:s verksamhet.

Strategin har bland annat följande mål:

– Ökad jämställdhet och stärkt respekt för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, deltagande i demokratiska och fredsbyggande processer och stärkt kapacitet att förebygga och motverka sexuellt och könsbaserat våld.

– Ökat stöd till särskilt utsatta områden med fokus på jämställd och jämlik tillgång till grundläggande samhällstjänster.

– Stärkt kapacitet inom offentliga institutioner på olika nivåer och förbättrade möjligheter till deltagande i demokratiska och fredsbyggande processer. Inte minst för kvinnor.

– Förbättrade förutsättningar för det civila samhället att organisera sig, med särskilt fokus på arbete för fredsbyggande och mänskliga rättigheter.

– Förbättrade förutsättningar för försoning och ett inkluderande freds- och statsbyggande.

Källa: Regeringen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM