Nyordning för nationella prov kritiseras

INRIKES

Skola. Alla nationella prov ska bli digitala och resultaten väga tyngre vid betygssättningen, föreslår regeringen. Förhoppningen är att minska fusk och risken för orättvisa betyg.

Men Lärarförbundet är kritiskt och hävdar att regeringen gör en tankevurpa.

De nationella proven ska fungera som en nationell måttstock, ett verktyg för likvärdiga betyg över landet. Men det har mer än en gång visat sig att provresultat och betyg inte överensstämmer - vissa skolor tenderar att sätta "glädjebetyg", i en del fall efter påtryckningar. Flera fall av provfusk har också uppdagats. Dessutom tar rättningen väldigt mycket av lärarnas tid. Mot den bakgrunden föreslår nu regeringen att de nationella proven digitaliseras.

I förslaget ingår att proven anonymiseras, att någon annan än den undervisande läraren rättar och att det ska finnas en tydligare koppling mellan provresultaten och betygen.

– De nationella proven ska helt enkelt hänga med sin tid, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) till TT.

"Gör en tankevurpa"

Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget. Egna undersökningar har visat att lärare känner en press att påverka betygssättningen från elever och föräldrar, ibland även skolledning.

– Det här skulle stärka lärarna och kanske dessutom ge mer tid och kraft till undervisning. Jag tror att det också blir bättre för eleverna och mer rättvisa betyg, säger ordförande Åsa Fahlén.

Lärarförbundet välkomnar också själva digitaliseringen, men ifrågasätter starkt att provresultaten ska väga tyngre vid betygssättningen.

– Vi tycker att regeringen gör en tankevurpa när den vill knyta resultaten från de nationella proven till betygssättningen. Samtidigt som man talar om att öka förtroendet för lärares kompetens är det här en misstroendeförklaring, säger förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

I stället borde kraften sättas in specifikt mot de skolor som verkar sätta glädjebetyg, fortsätter hon.

"Får ett stöd"

Men förslaget är så långt ifrån ett misstroende man kan komma, enligt Anna Ekström.

– Lärare på skolor där det inte förekommer glädjebetyg kommer bara att få en bestämmelse som säger att de ska bry sig om resultaten på nationella prov - och det gör de redan. Men lärare på skolor där det förekommer glädjebetyg får ett stöd att vara professionella och stöd mot påtryckningar.

FAKTA

Nationella prov

Nationella prov skrivs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser i gymnasieskolan.

Huvudsyftet med proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Regeringen föreslår nu att:

– proven digitaliseras, med start efter sommaren 2018

– resultaten på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning

– provsvar ska bedömas av annan än undervisande lärare

Förslagen, i form av en lagrådsremiss, går nu till Lagrådet för granskning.

Källa: Skolverket och regeringen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM