Svensk kardinal föreslår rådgivande kvinnor

INRIKES

Religion. Han är alldeles pinfärsk som Sveriges första kardinal någonsin.

Men Anders Arborelius har redan hunnit föreslå att påve Franciskus bildar ett särskilt kvinnoråd för att öka kvinnors möjlighet till ledarskap i katolska kyrkan.

– Kvinnors roll är mycket, mycket viktig i samhället, inom ekonomin, men inom kyrkan är vi lite efter ibland, säger Arborelius i en intervju med tidningen National Catholic Reporter.

Det var tätt, tätt med manliga kyrkliga potentater när Anders Arborelius och fyra andra - alla män - utsågs till kardinaler av påven i Peterskyrkan i Rom på onsdagen.

"Bredare sätt"

Men Arborelius har tankar på kvinnornas möjligheter och säger att "det är väldigt viktigt att hitta bredare sätt att involvera kvinnor på olika nivåer i kyrkan".

Han har ännu inte framfört sina tankar till Franciskus personligen, och det är oklart när och i vilket sammanhang det kan ske.

Men vad Arborelius i stort sett tänker sig är ett kvinnoråd som vid sidan av kardinalernas sammanslutning (kardinalskollegium) kan vara ett rådgivande organ för påven.

"Mer officiellt"

Den nye kardinalen nämner också att den legendariske påve Johannes Paulus II ofta lyssnade till kända kvinnor som Moder Teresa och Chiara Lubich, grundare av den katolska lekmannarörelsen Focolare.

– Kanske kan det göras mer officiellt. Vi har ett kardinalskollegium, men vi kan ha ett kollegium för kvinnor som kan ge råd till påven, säger Arborelius.

Påve Franciskus har flera gånger sagt att kyrkan verkligen behöver större närvaro av kvinnliga ledare. Men han har inte lagt fram exempel på hur det kan se ut, och han har bekräftat förbudet mot kvinnliga präster.

Organisationer som vill reformera kyrkan har tidigare kommit med liknande förslag som det Arborelius nu lägger fram.

FAKTA

Anders Arborelius

Katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius, föddes 1949 i Schweiz, men växte upp i Lund.

Han konverterade till katolicismen 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö och prästvigdes 1979.

Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II i november 1998 och vigdes till biskop i december samma år i St Eriks katolska domkyrka i Stockholm.

Han är den förste katolske biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet och blev på onsdagen Sveriges första kardinal.

Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära".

Han har en filosofie magisterexamen i moderna språk (engelska, spanska och tyska) vid Lunds universitet och har studerat teologi och filosofi i Brügge och i Rom.

Källa: Katolska kyrkan

TT

ARTIKELN HANDLAR OM