Med sommaren kommer skyfallsmånaderna

INRIKES

Väder. Sommaren betyder inte enbart sol och strandhäng.

Även din källare kan bada i vatten under skyfallsmånaderna juli och augusti. Och redan de närmaste dagarna får Sydsverige en ordentlig regndos.

– Oftast har vi varm luft över Sverige under sommartid jämfört med övriga delen av året och det är då vi kan få de här stora mängderna på väldigt kort tid, säger Marie Staerk, jourhavande meteorolog på SMHI.

Även om det regnat en hel del på sina håll även under juni i år är det normalt sett under juli och augusti som det skyfallsliknande regnet kan drabba Sverige med risk för översvämningar i källare, dagvattensystemet och mindre vattendrag.

– Det bästa är att se till att inte ha dyrbara saker i sin källare. Om man drabbas av översvämning får man höra av sig till sitt försäkringsbolag, säger Cecilia Alfredsson, handläggare för naturolyckor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Framför allt är det i städer problemen uppstår med källaröversvämningar vid kraftiga skyfall.

– Vi har ju mer och mer asfalterade ytor i städerna och dagvattensystemet räcker inte riktigt till, säger Cecilia Alfredsson.

Under torsdagen och fram till fredag morgon kommer det att regna rejält i de sydligaste delarna av Sverige. Även längre norrut kan det komma rejäla regndoser.

– Det är inte ett sammanhängande nederbördsområde som kommer in utan det är lokalt som det kan komma stora mängder, säger Marie Staerk.

FAKTA

Källaröversvämningar

Några tips för att minska risken för källaröversvämningar:

Bygg vallar runt fönster, trappor och nedfarter till källaren. Ha ett tak över källartrappan.

En backventil på avloppsledningen ger ett tämligen gott skydd mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom exempelvis golvbrunnen.

Ha en golvbrunn som du manuellt kan stänga av eller som är självavstängande.

Källa: VA Syd.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM