Färre trafikdöda - men nu blir det farligare

INRIKES

Inrikes. Under det första halvåret dog något färre personer i trafiken, jämfört med samma period 2016. Men när semestrarna nu drar i gång på allvar blir det farligare på vägarna.

Enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen omkom 109 personer i vägtrafikolyckor under det första halvåret. Det är en minskning jämfört med samma period 2016, då 121 personer omkom. Enligt myndigheten var elva av de som miste livet yngre än 20 år. Flest dog i bilolyckor - 77 personer - och sju omkom på cykel.

Snart börjar också sommarens semestrar på riktigt och många ger sig ut på vägarna runt om i landet.

– Den tid då det är roligt att vara på vägen är sorgligt nog också den farligaste, säger Ryo Yamazaki, statistiker på Transportstyrelsen.

Färre döda i dag

Under ett år dör i genomsnitt omkring 265 personer i vägtrafikolyckor i Sverige. Män brukar stå för runt 70 procent av dödsfallen.

Men antalet som omkommer har blivit färre. Från 2002 fram till 2010 minskade antalet döda i vägtrafikolyckor med ungefär 50 procent, enligt Trafikverket.

– Sedan dess har man dock inte sett någon särskild förbättring utan det har i princip stått stilla, säger Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsexpert på myndigheten.

Satsningar som bland annat mitträcken, alkolås, rondeller och fler trafiksäkerhetskameror är några förklaringar. Men det är viktigt att göra mer, enligt Belin.

– Det är bekymmersamt att vi inte har sett någon tydlig förbättring under ett antal år nu och regeringens nystart för nollvisionen under hösten 2016 är därför viktigt för att ta nästa steg i arbetet för ett säkert vägtransportsystem.

Nya satsningar

I Sverige gäller generellt fortfarande nollvisionen från 1997 som har som mål att få ned antalet döda och skadade i trafiken, men i juni 2009 satte riksdagen även upp ett delmål. Om tre år ska antalet döda människor i trafiken inte vara fler än 220.

TT: Vad behöver göras ytterligare för att nå dit?

– Vi måste hela tiden arbeta med att ta fram säkrare system. Nästa steg är att bland annat förbättra det regionala vägnätet och förbättra för oskyddade trafikanter i tätorterna. På lite längre sikt kommer arbetet med nollvisionen också att dra nytta av ny teknik och digitaliseringen av vägtransportsystemet, säger Belin.

FAKTA

Viktigt att tänka på i trafiken

Det är viktigt att alltid hålla hastigheten. Även små hastighetsskillnader har betydelse.

Drick inte alkohol och ta inga droger. Försök också att vara utvilad.

Använd alltid säkerhetsutrustning som bilbarnstol och bilbälte.

Välj vägar som är säkra om du kan, såsom motorvägar och 2+1 vägar.

Källa: Trafikverket

TT

ARTIKELN HANDLAR OM