Kräver skärpt straff för tortyrövergrepp

INRIKES

Brott. Den 41-årige idrottsledaren dömdes till sex års fängelse för tortyrliknande övergrepp på tolv tonårspojkar. Nu överklagas domen av åklagaren John Dagnevik, som vill se ett längre straff.

– Det finns ett allmänt juridiskt intresse att få detta prövat, säger han.

Tingsrätten fann den 41-årige idrottsledaren i Blekinge skyldig till grovt olaga tvång mot tolv tonårspojkar vid 42 tillfällen under en tioårsperiod, men åklagaren John Dagnevik har nu överklagat domen till hovrätten.

– Jag och tingsrätten tänker olika på två juridiska plan. Det ena är möjligheten att döma för flera brott för samma gärning. Jag tycker att han ska dömas dels för grovt olaga tvång och dels grov misshandel. Båda gärningarna är så pass allvarliga att de bör ses som två separata brott, säger Dagnevik till TT.

"Åtta år är rimligt"

Kammaråklagaren ser även att det saknas praxis kring vilken strafflängd som är rimlig för de moment som tingsrätten anser ingå i grovt olaga tvång i det aktuella fallet.

– De här olika momenten och omständigheterna med idrottsledare och unga pojkar har aldrig prövats tidigare, såvitt jag vet, i svensk domstol, säger Dagnevik.

Maxstraffet för både grovt olaga tvång och grov misshandel är sex års fängelse, men det finns en möjlighet att lägga på ytterligare två år vid upprepade likartade gärningar, uppger Dagnevik.

– Omkring åtta år är rimligt när det är sådana här speciella och vedervärdiga handlingar, säger åklagaren.

Försvaret: "Känns märkligt"

Idrottsledarens advokat Nils Fagrenius har tagit del av åklagarens överklagande.

– Min uppfattning är att det finns betydligt värre brott än de här, så det känns märkligt att man i det här fallet skulle nå precis maxgränsen (åtta år), säger advokat Nils Fagrenius till TT.

Något besked om huruvida 41-åringen själv kommer öatt verklaga kan Fagrenius inte ge.

FAKTA

Filmade övergreppen

Den 41-årige idrottsledaren i Blekinge har dömts till sex års fängelse för grovt olaga tvång vid 42 tillfällen mot tolv tonårspojkar. Pojkarna var vid tiden för brotten 14-19 år. Rätten bedömde övergreppen som "tortyrliknande"

Blekinge tingsrätt dömde mannen till att betala 633 800 kronor sammanlagt i skadestånd till pojkarna.

På grund av preskriberingstiden åtalades han enbart för brott begångna april 2007-november 2016, men det första dokumenterade övergreppet är från 2002.

37 av övergreppen mot de fastbundna pojkarna har filmats och 41-åringen döms för alla de brottstillfällen där det finns filmbevis. Totalt finns i åtalet över 24 timmar inspelat material.

Åklagaren åtalade mannen för 55 fall av grovt olaga tvång och 45 fall av grov misshandel, men rätten ansåg att misshandelsmomenten ska inkluderas i brottet olaga tvång och bedömer detta brott som grovt.

Källor: Åtal, förundersökning och dom från Blekinge tingsrätt

TT

ARTIKELN HANDLAR OM