Lite lättare komma in på högskolan

INRIKES

Utbildning. Närmare 270 000 personer kan vara nöjda i dag, då de fått besked att de antagits till högskolan.

Generellt är det något lättare att knipa en studieplats detta läsår.

Det finns två huvudförklaringar till att söktrycket, det vill säga konkurrensen om platserna, minskat jämfört med i fjol.

– Dels är ungdomskullarna mindre, dels är arbetsmarknaden relativt god. En del väljer alltså att arbeta i stället för att studera, säger Sofie Nordhamren, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

I vanlig ordning varierar intresset för olika utbildningar. Läkar-, tandläkar-, psykolog- och vissa av civilingenjörsprogrammen kräver toppbetyg och/eller närapå full pott på högskoleprovet.

– Men för rätt många andra utbildningar är det nog lite lättare att komma in, säger Sofie Nordhamren.

Nya betyg infasade

Denna antagningsomgång är också den första där unga sökande, som lämnat gymnasieskolan med bokstavsbetygen A-F, inte längre sorteras i en egen urvalsgrupp. Så gjordes de första åren, som en kompensation för att det blev svårare att få allra högsta betyg i det nya betygssystemet och alltså svårare att konkurrera med äldre sökande.

– Precis som vi anat har detta gjort att de betyg som krävs till den övervägande delen utbildningar nu faktiskt sjunker något. Det är många som söker med de nya betygen, men de missgynnas inte eftersom de blivit så stor andel av de sökande, förklarar Sofie Nordhamren.

Kvinnodominans

I likhet med tidigare år är det betydligt fler kvinnor än män som antagits - 62 respektive 38 procent.

– Fler tjejer söker till högskolan och tjejer har generellt högre betyg från gymnasiet. Det är också fler tjejer som söker traditionellt manliga utbildningar än tvärtom, säger Sofie Nordhamren.

För dem som inte kom in i första urvalet är loppet inte kört. Mycket kan hända under sommaren då antagna tackar nej till sin plats. Sista svarsdag för de sökande är den 28 juli. Efter urval 2, den 3 augusti, får reserverna besked om de kommit in på sökt utbildning.

FAKTA

Här krävs toppbetyg

Utbildningar som kräver högst meritvärde:

Källa: UHR

TT

ARTIKELN HANDLAR OM