Sverige "bäst i världen" mot inkomstklyftor

INRIKES

Ekonomi. Av 152 undersökta länder är Sverige bäst på att bekämpa inkomstklyftor, enligt ett nytt index.

Genom att titta på tre faktorer: sociala utgifter, skatter och arbetstagarnas rättigheter, bedöms världens länders ambitioner att minska inkomstklyftorna. Bakom indexet står hjälporganisationen Oxfam, som anser att extrem fattigdom inte kan utrotas om inte den ekonomiska ojämlikheten hindras, och organisationen Development Finance International (DFI).

"Länder som Indien och Nigeria presterar dåligt generellt, och bland de rika länderna är USA väldigt dåligt. Samtidigt har länder som Sverige, Chile, Namibia och Uruguay tagit krafttag för att minska ojämlikheten" enligt rapporten.

Sverige toppar listan, trots att man inte är enskilt bäst i någon av de tre specifika pelarna som indexet lutar sig mot.

– Sverige kan vara stolt över det man gjort tidigare och blivit ett av världens mest jämlika länder. Vi kan ses som ett föredöme på många sätt. Sedan är det oroväckande att ojämlikheten trots det ökat, säger Robert Höglund, kommunikationschef vid Oxfam Sverige.

Ojämlikhet hänger ihop med brott, lägre ekonomisk tillväxt och sämre hälsa, och speciellt drabbas människor i de fattigaste länderna enligt Oxfam och DFI.

FAKTA

De tre faktorerna

Sociala utgifter: EnligtOxfam och DFI så är sociala utgifter, som till exempel utbildning, vård och sociala skyddsnät, viktiga faktorer för att minska ojämlikheten.

Skatter: Om de företag och individer med högst inkomst också beskattas högst, minskar ojämlikheten på två sätt, enligt organisationerna. Dels genom den faktiska omfördelningen av pengar, dels genom att staten i sin tur kan använda inkomsterna till att minska klyftorna.

Arbetsrätt: Högre löner för vanliga arbetare och starkare arbetsrätt anses minska ojämlikheten. Det kan de styrande påverka genom att exempelvis höja minimilönen och stödja och skydda fackförbund.

Källor: Oxfam, DFI.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM