SMHI varnar för intensivt regn

INRIKES

Väder. Det är dags för paraply och stövlar igen i delar av landet - SMHI varnar för ett intensivt regnområde som under kvällen rör sig upp över sydöstra Götaland, Öland och Gotland.

Totalt väntas regnmängder på cirka 35 millimeter. Klass 1-varningen omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar län samt Öland och Gotland.

Samtidigt kvarstår varningen för stor brandrisk i skog och mark, som främst gäller Svealand och de östra delarna av Götaland samt lokalt även i mellersta och norra Norrlands kustland.

TT