Brist på bostäder för funktionsnedsatta

INRIKES

Bostäder. 56 procent av landets kommuner har enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät brist på särskilda bostäder för funktionsnedsatta, rapporterar Hem & Hyra.

Men trots behovet byggs allt mindre. Kommunerna räknar med att bygga totalt 1 400 bostäder med särskild service under 2017, i nivå med fjolåret men betydligt färre än de 2 400 bostäder av detta slag som byggdes under 2015.

Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), ser två möjliga förklaringar. Dels att färre beviljas personlig assistans, vilket gör att efterfrågan på anpassade bostäder ökar. Dels ett inslag av fartblindhet hos politiker som vill bygga bort bostadskrisen.

– Den är så viktig för så många väljare att man vill visa att man kavlar upp ärmarna. Men risken när man bara vill bekämpa den generella bostadsbristen är att man glömmer dem med speciella behov, säger han till Hem & Hyra.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM