Efter nedgång - nu vill allt fler bli scouter

INRIKES

Fritid. "Alltid redo" svarar allt fler människor i föreningslivet - scoutrörelsen växer nu med ungefär åtta nya scouter per dag, enligt riksorganisationen Scouterna.

Men antalet scouter i Sverige har varit betydligt fler än vad de är i dag.

– Sedan tre år tillbaka ökar scouterna ganska markant, framför allt i fjol och året innan, säger Caroline Thunved, kommunikationschef vid Scouterna.

Hon tror att flera faktorer ligger bakom ökningen.

– Bland annat den stora trenden att vara utomhus, alltså friluftslivet. Och för många personer är scouterna en fritidsaktivitet där man kan vara sig själv.

Många valmöjligheter

I dag finns närmare 69 000 scouter i Sverige och de senaste tre åren har medlemsantalet ökat med omkring 2 500 scouter årligen, enligt Thunved. Samtidigt är det långt från toppnoteringen på mitten av 1970-talet när drygt 180 000 scouter fanns i landet, enligt dåvarande paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet (SSR). År 2008 rapporterades det om 90 000 medlemmar med hänvisning till SSR.

– Medlemsregistren på 1970- och 80-talen såg nog inte lika styrda ut som i dag. Men jag tror att man var betydligt fler då, eftersom det inte alls fanns så stort utbud av fritidsaktiviteter som nu. I dag finns ju hundratals fritidsaktiviteter för barn, säger Caroline Thunved och förklarar att medlemsregistret städats upp sedan 1970- och 80-talen.

Förra året var det procentuellt störst ökning av antalet nya scouter i åldern 15 år.

– Där ser vi att det finns ett stort samhällsengagemang, man vill vara i en organisation där man kan vara med och påverka, säger hon.

Stort läger

Scouter från drygt 400 scoutkårer intar Rinkabyfältet i Kristianstad till helgen, till en jamboree som man säger på scoutspråk när det handlar om läger i det större formatet. Mer än en tiondel av runt 11 000 deltagare provar på scouting för första gången under det veckolånga lägret.

– Vi bjuder också in andra nationer, så det kommer även scouter från andra länder, säger Caroline Thunved.

FAKTA

Jamboree

I Sverige finns omkring 68 700 scouter fördelade på runt 1 000 scoutkårer.

Vart fjärde år arrangeras en nationell jamboree i Sverige. I år pågår Jamboree 17 på Rinkabyfältet i Kristianstad den 5-12 augusti.

Nästa World Scout Jamboree, som också äger rum vart fjärde år, arrangeras i West Virginia i USA sommaren 2019. World Scout Jamboree hölls i Sverige sommaren 2011.

Källa: Scouterna

TT