Rätt neka ledighet för fredagsbön

INRIKES

Utbildning. Wisbygymnasiet på Gotland diskriminerade inte en elev när skolan sade nej till ledighet för muslimsk fredagsbön ett par timmar varje vecka, rapporterar SR Gotland.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjorde en granskning av ärendet sedan elevens gode man anmält skolan våren 2016. En lärare var beredd att ge pojken extra uppgifter för att kompensera för fredagsledigheten - men rektorn sade nej.

DO konstaterar att gymnasieskolan visserligen är frivillig men att de som börjar på gymnasiet har närvaroplikt. Skolan får enligt gymnasieförordningen ge elev ledigt vid enstaka tillfällen, men reglerna öppnar inte för återkommande ledighet under en hel termin.

DO konstaterar att religionsfriheten inte kränks om någon hindras från att delta i enstaka religiösa aktiviteter, och hänvisar även till en aktuell dom i Europadomstolen som stöd för att det inte rör sig om diskriminering.

TT