Mamma åtalas för hot mot förskolepersonal

INRIKES

Brott. Kvinnan blev upprörd när förskolepersonalen hävdade att sonen måste hämtas för att hade löss i håret. Mötet på dagis slutade med att mamman tryckte till den ena lärarens armar så hårt att det gjorde ont och hotade att söka upp den andra pedagogen i hennes hem.

Mamman åtalas nu vid Göteborgs tingsrätt misstänkt för ringa misshandel och olaga hot. Dessutom yrkar de drabbade på sammanlagt 12 000 kronor i ersättning för kränkning.

Enligt kvinnan hade familjen kontrollerat att sonen varken hade löss eller lusägg kvar i håret innan han gick till förskolan. Diskussionen mellan henne och personalen blev enligt mamman alltmer högljudd och hon erkänner i förhör att hon tryckt ned den ena kvinnan vid ett bord.

Hon säger också att hon blev så upprörd att allt blev "svart", men att hon också sagt till den andra pedagogen: "Jag ska ta reda på vad du heter och var du bor och då ska dina barn brinna i helvetet, du ska se" - vilket enligt stämningsansökan gjorde att läraren kunde känna "allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet".

TT