Infektion ökar risk för hjärtsjukdom

INRIKES

Medicin. Svåra infektioner, som lunginflammation eller blodförgiftning, ökar risken markant att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, visar en ny studie vid Örebro universitet.

Studien, som publiceras i European Journal of Preventive Cardiology, visar att risken är sex gånger högre under det första året efter infektionen. En ökad risk finns kvar under flera år. De sjukdomar som är aktuella i sammanhanget är bland andra hjärtinfarkt och stroke.

Studien bygger på data från omfattande undersökningar av 236 000 män vid mönstringen till den allmänna värnplikten. Männen, födda mellan 1952 och 1956, följdes från mönstringen till medelåldern.

TT