Polis och lantbrukare i tvist om kopengar

INRIKES

Djur. Två lantbrukare i Halland krävs på nästan en halv miljon kronor av staten, för att inte ha betalat kostnader i samband med att gårdens nötkreatur togs om hand av polis.

Vintern 2013 beslutade länsstyrelsen i Halland att ett 50-tal nötkreatur skulle omhändertas på grund av stora brister i skötseln. Lantbrukarna hade också sedan tidigare ett djurförbud.

När djuren flyttades från gården blev det starten på rättsliga turer mellan länsstyrelsen och lantbrukarna. Länsstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Lantbrukarna överklagade då förvaltningsrättens beslut till kammarrätten, som beslutade att inte pröva fallet. Därmed fick länsstyrelsen rätt i frågan kring att djuren skulle omhändertas.

Polismyndigheten var den som då fick betala när djuren skulle tas om hand. Kostnaderna för det hamnade på nästan en halv miljon kronor för bland annat den dagliga omvårdnaden av djuren.

Men enligt lag ska utgifter i samband med omhändertagande betalas av de som har gjort så att djuren behöver tas om hand, i detta fall lantbrukarna. Därför skickade polisen, efter de rättsliga turerna, en faktura till lantbrukarna förra sommaren. Men fakturan på nästan 460 000 kronor betalades aldrig. Nu vänder sig Polismyndigheten, genom Kammarkollegiet, till Varbergs tingsrätt för att lösa tvisten.

TT