Vanligare att äldre dör på arbetet

INRIKES

Olyckor. Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång är vanligare bland äldre, enligt statistik som Svenska Dagbladet tagit fram med hjälp av Arbetsmiljöverket.

Nio av tio som avlider på jobbet i arbetsplatsolyckor är män. Majoriteten av de drabbade närmar sig pensionsåldern.

Även arbetsplatsolyckor där sjukfrånvaron är längre än 14 dagar drabbar i högre grad de som är 45 år och äldre. Mellan 2012 och 2016 anmäldes 47 000 fall av olyckor som krävde sjukfrånvaro längre än 14 dagar och i över 26 000 av fallen var den drabbade 45 år eller äldre.

En orsak till att äldre dominerar bland de dödliga olycksfallen i arbetslivet kan vara att de löper en mycket större risk att dö av skadan än någon som är yngre. En annan orsak kan vara att man som äldre och erfaren tror att man kan allting och kanske slarvar och tar genvägar, säger en professor i yrkes- och miljömedicin till SvD.Â

Genomsnittsåldern är dessutom högre på arbetsplatserna i dag eftersom vi arbetar längre upp i åldrarna.

TT