En helg på ängen

INRIKES

Miljö. Prästkragar, bin och fjärilar. Växter och djur behöver ängsmarken för att trivas.

I helgen firas ängen runtom i landet.

Det är Naturskyddsföreningen som via sina lokala avdelningar har olika aktiviteter för att uppmärksamma de svenska ängarna.

– Man måste sköta ängarna på ett bra och rätt sätt för att de ska bestå, säger Mats Rosengren, som i helgen håller en kurs i att slå med lie på en gård utanför Trollhättan.

Med liens vassa egg och bra teknik slås ängen på ett sätt som är skonsamt för växterna. För det handlar mer om teknik än muskler, enligt Mats Rosengren.

– Att få till en riktigt bra teknik så att lien gör jobbet. Att man dansar med lien.

Djur och natur är beroende av ängsväxterna. Insekter som fjärilar och bin hittar näring hos blommorna. Insekterna pollinerar i sin tur fruktträd och bärbuskar.

Vägkanterna fungerade tidigare som tillflyktsort för ängsväxter såsom prästkrage och väddklint. Utanför bilfönstret ses blommorna nu mer sällan.

Enligt Mats Rosengren beror det på att vägkanterna sköts dåligt och att klippt gräs från början av sommaren får ligga kvar.

– Och då blir det en utdragen kompost längs vägkanten och där försvinner ängsväxterna för att näringskrävande växter tar över, säger han.

FAKTA

Bastardsvärmare en hotad art

Bastardsvärmare är en fjärilsfamilj som är beroende av blomstrande ängsmarker.

Ängen beskrivs som fjärilarnas bästa barnkammare. Här läggs ägg och larverna lever på olika växter.

Blommorna förser den vuxna fjärilen med nektar.

Fjärilarna känns igen genom sina färggranna och metallglänsande vingar.

De färggranna vingarna fungerar som en signal till fåglarna att fjärilarna inte går att äta.

Källa: Naturskyddsföreningen och ArtDatabanken

TT