Drabbade av cykelstöld struntar i att anmäla

INRIKES

Brott. Nästan alla polisanmälningar om cykelstöld direktavskrivs och mindre än en procent av brotten klaras upp.

Polisen uppmanar ändå alla bestulna att anmäla, men en majoritet av de drabbade struntar i det.

– Vi hittar kontinuerligt stulna cyklar vid kontroller och då söker vi i vårt register där stöldanmälningarna finns. Det är jätteviktigt att man anmäler, för utan anmälan vet vi inte att cykeln är stulen, säger Pierre Douhan, kommunpolis i Malmö.

Varje år drabbas uppskattningsvis 270 000 hushåll i Sverige av cykelstöld, enligt den Nationella trygghetsundersökningen. Men förra året anmäldes bara cirka 65 000 av dem till polisen.

Uppgivenhet

– Det finns nog en viss uppgivenhet, en känsla av att polisen inte tar så allvarligt på cykelstölder, tror Håkan Klasson, förundersökningsledare hos polisen i Helsingborg.

Anmälningarna landar aldrig hos några poliser utan skrivs av direkt, så fort de kommit in till polisens kontaktcenter, eftersom det sällan finns några spår att gå på, berättar han. I konkurrensen med andra brott är cykelstölder inte högprioriterade.

– Det var länge sedan jag såg en anmälan om cykelstöld, säger Håkan Klasson.

Lås fast cykeln

Ingen reagerar på om någon bär omkring på en låst cykel. Bästa tipset för att slippa få cykeln stulen är därför att låsa fast den med ett godkänt lås så att den inte kan lyftas bort. Erik Arvidsson, skadereglerare på Folksam, har gått igenom tusentals cykelstölder och bara i något enstaka fall handlar det om cyklar som blivit ordentligt fastlåsta.

– Lägg lite extra tid på att hitta en plats där du faktiskt kan låsa fast cykeln i något fundamenterat, säger han.

Bristen på säkra cykelparkeringar är ett stort problem och kommuner, arbetsgivare och bostadsföretag borde ta ett större ansvar, anser Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

– Det uppmuntrar inte till cykling om man inte vågar använda sin cykel.

FAKTA

Vanligast i större städer

Cykelstölder hör till de vanligaste egendomsbrotten. År 2016 polisanmäldes lite mer 65 000, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2015. 61 900 direktavskrevs.

Samtidigt uppger sex procent av hushållen som tillfrågats i Nationella trygghetsundersökningen 2015 att de utsatts för cykelstöld, vilket motsvarar cirka 270 000 hushåll.

Förra året blev cirka 300 cykelstölder personuppklarade, det vill säga en misstänkt person åtalades, fick strafföreläggande alternativt att åtalsunderlåtelse meddelades.

Hur många som dömdes är oklart, eftersom cykelstölder inte redovisas separat i statistiken över stölddomar.

Cykelstölder är vanligare i storstadsregionerna och andra större städer än i mindre städer och på landsbygden.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

TT