Guldvingen och trolldruvemätaren ska räddas

INRIKES

Natur. Fjärilsarterna violett guldvinge och svartvit-färgade trolldruvemätare har minskat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Nu ska ett samarbete mellan länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland och skogsföretaget SCA försöka rädda de utrotningshotade fjärilsarterna, uppger P4 Västernorrland.

För att avgränsa arbetet har projektgruppen begränsats sig till att utgå från Borgsjöområdet, det i särklass mest artrika området i Västernorrland, och där båda arterna tros ha sin kärnpopulation.

– Det är viktigt för den biologiska mångfalden, säger Per Sander, koordinator på åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen, till radion.

Enligt Per Sander har den violetta guldvingen minskat med hela 90 procent under de senaste 50 åren. Även trolldruvemätaren har minskat.

För tre år sedan gick länsstyrelserna ut i gemensam appell för att få personer att rapportera in om man sett den violetta guldvingen. Men den är inte lätt att upptäcka. Fjärilen mäter bara drygt två centimeter mellan vingspetsarna och flyger bara en kort period under maj och juni. Den finns numera bara på ett fåtal platser i Norrland.

Per Sander hoppas att samarbetet ska leda till en skötsel som gynnar fjärilarna och ge mer kunskap.

– Vi hoppas att det ska leda till kunskap om var arterna finns. Och att vi får andra aktörer med på samma spår så att vi kan åstadkomma den gröna infrastrukturen i landet där arter kan sprida sig och trivas.

Bakom den kraftiga minskningen av fjärilarna står moderniseringar i jordbruket med gödslade, uppodlade gräsmarker och större djurbesättningar på mindre yta.

TT