Åldring fick dö i dagrummet

INRIKES

Vård. När den gamle mannen kände sig orolig och föll ur sängen flyttade personalen på vårdhemmet ut honom i det allmänna dagrummet för att ha bättre uppsikt över honom.

Där blev han kvar tills han avled fyra dygn senare.

Nu har kommunen i Västerbotten gjort en lex Sarah-anmälan, och skriver bland annat: "Det är inte värdigt att sova och avsluta sitt liv i ett allmänt utrymme".

Trots att extra personal togs in på nätterna flyttades inte mannen tillbaka till sitt eget rum och de sista dagarna av hans liv fanns ingen extra personal och hans tillstånd försämrades snabbt, skriver Västerbottens-Kuriren.

I en utredning konstateras att detta har inneburit allvarliga brister i respekten för den enskildes integritet.

TT