Hemliga rumsavlyssningar blir allt fler

INRIKES

Inrikes. Antalet hemliga rumsavlyssningar av polisen har mer än tredubblats från 2014 till 2016, visar en årlig rapport från Utvecklingscentrum Malmö, en del av Åklagarmyndigheten, rapporterar P4 Sjuhärad.

Totalt har de beviljade rumsavlyssningarna ökat från 16 stycken 2014 till 54 stycken 2016, enligt rapporten. Det är dock inte enkelt att få till ett sådant tillstånd.

– Varje gång vi går in med den typen av begäran är de väldigt väl förberedda och väl underbyggda, säger Pål Sjölander, tillförordnad chef för polisens utredningsenhet i Region Väst, till P4 Sjuhärad.

Enligt Åklagarmyndighetens siffror från i maj i år fortsätter antalet hemliga avlyssningar i stort att minska. Totalt gavs det ut 3 456 tillstånd till hemlig lyssning av elektronisk kommunikation 2016.

Att hemlig rumsavlyssning nu ökar tror myndigheten kan bero på att kriminella har blivit mer medvetna om telefonavlyssning och försöker att hitta andra sätt att komma runt den typen av inspelning.

Nya metoder tas nu fram av polisen, så att avlyssningsmetoderna inte ska missbrukas.

– Vi är ständigt under granskning av olika myndigheter, alla tillstånd beslutas av tingsrätten och där finns ett allmänt ombud som har full insyn i vad som sker. Jag vill påstå att i Sverige har vi en väldigt god granskning och missbruket skulle jag vilja påstå är ganska litet, säger Pål Sjölander.

En pågående statlig utredning, som ser över hemlig dataanvändning, ska presentera ett delbetänkande i november.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM