Vatten kan ha förorenats av skyfall

INRIKES

Dricksvatten. Boende i flera orter utanför Gävle uppmanas att koka sitt dricksvatten, eftersom vattnet kan ha förorenats i samband med helgens skyfall. Uppmaningen gäller i Norrsundet, Bergby och Hamrånge.

Dricksvattnet befaras vara påverkat av ytvatten, uppger det kommunala VA-bolaget. Uppmaningen att koka vattnet gäller i flera dagar. Man har börjat tillsätta klor för att få bort bakterier ur vattnet, men det kommer att ta några dagar innan kvaliteten är på normal nivå.

Tillfälliga vattentankar ställs ut på flera platser.

TT