Gamla fynd analyseras i Kevinfallet

INRIKES

Brott. Utredarna i det uppmärksammade Kevinfallet kommer att begära teknisk analys av en ansenlig mängd föremål och spår, skriver Svenska Dagbladet. Utredningen kommer därför att dra ut på tiden, eftersom Nationellt forensiskt centrum (NFC) först har tid för undersökningarna efter sommaren.

– Det handlar inte om nyfunna saker, men vissa av föremålen har inte testats förut och vissa testar vi om på nytt. Vi tycker att det är betydelsefullt att göra det igen och på nya sätt, säger chefsåklagare Niclas Wargren, till tidningen.

Polisen har under sommaren genomfört ett stort antal förhör, både med människor som figurerade i den första utredningen och personer som har ny information.

TT