Mynt för 1,6 miljarder har inte lämnats in

INRIKES

Pengar. 863 miljoner ogiltiga enkronor har ännu inte lämnats in efter myntutbytet i somras. I ytterligare tre veckor går det bra att sätta in pengarna på sitt bankkonto.

– Nu måste folk agera om man vill bli av med sina mynt. Efter den sista augusti är det stopp, säger Tommy Persson, projektledare på Riksbanken.

Det var den sista juni som gamla 1-, 2- och 5-kronorsmynt blev ogiltiga som betalmedel liksom äldre 100- och 500-kronorssedlar. En genomgång som Riksbanken gjort visar att det fortfarande finns mynt värda sammanlagt 1,6 miljarder kvar. Förutom enkronorna "saknas" fyra miljoner tvåkronor och 151 miljoner femkronor.

– Det stämmer ganska väl med den prognos som vi hade. Vi räknade med att någonstans mellan 30 och 50 procent skulle komma in. Nu ligger vi på 41 procent så det är inom den ram vi kalkylerat med, säger Tommy Persson.

Intresset för att lämna in pengarna avtar enligt Riksbanken med värdet. Ju lägre valör desto mindre kommer tillbaka.

– Av 1000- och 500-lappar kommer det mesta in. Men av de gamla 20-kronorssedlarna har vi bara fått in 59 procent. Dessutom ska man komma ihåg att en del av de mynt vi talar om har funnits under lång tid så mycket har försvunnit på vägen, säger Tommy Persson.

FAKTA

Så löser du in gamla pengar

Ogiltiga 1-, 2- och 5-kronorsmynt kan sättas in på bank eller växlingskontor fram till och med 31 augusti. Vilka kontor som tar emot mynt framgår av myntkartan.se

De 100- och 500-kronorssedlar som blev ogiltiga tidigare i år kan sättas in på bankkonto till och med 30 juni 2018. Efter det datumet kan Riksbanken lösa in sedlarna mot en avgift på 100 kronor per ärende.

Källa: Riksbanken

TT