Medlem i nazistparti blir av med vapen

INRIKES

Brott. Den halländske mannen har både jägarexamen och egen jaktmark. Men nu har polisen beslutat att omhänderta hans jaktvapen i avvaktan på beslut om vapentillståndet ska dras in. Anledning: Mannen är medlem i nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen.

Polisen konstaterar i sin bedömning att organisationen har en våldsam framtoning och att flera anhängare har dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott, uppger SVT Nyheter Halland.

"Att inneha skjutvapen är ingen medborgerlig rättighet", skriver polisen och anser att det inte enbart är personens egenskaper som ska vägas in vid en tillståndsprövning utan "även den miljö som vapeninnehavaren vistas i".

Mannen har överklagat polisens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg.

TT