HD tar upp Facebook-våldtäkt

INRIKES

Brott. Den uppmärksammade så kallade Facebook-våldtäkten i Uppsala tas upp av Högsta Domstolen, skriver UNT.

Våldtäkten ägde rum i en lägenhet i Uppsala en tidig morgon den 22 januari och kom till polisens kännedom genom att människor ringde och larmade om att övergreppet sändes live på Facebook.

Svea hovrätt dömde en 21-åring till två år och åtta månaders fängelse för våldtäkt och medhjälp till våldtäkt. En 18-årig man dömdes till fängelse i ett år och fyra månader. Den 24-åring som filmade våldtäkten dömdes till fängelse i åtta månader, för grovt förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt.

I slutet av juli överklagade alla männen domarna, men det är enbart 24-åringen som filmade övergreppen som får prövningstillstånd av HD.

HD tar dock enbart upp punkten om underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Domstolen ger ingen närmare motivering till varför man tar upp frågan, skriver UNT.

TT