Framsteg för transplanterade grisorgan

INRIKES

Forskning. Forskare har för första gången skapat grisorgan som är fria från en viss sorts virus. Bedriften ses som ett första, viktigt steg för att kunna transplantera organ från grisar till oss människor.

Organ hos grisar och människor är ganska lika varandra, både vad gäller utseende och hur vårt immunförsvar fungerar.

Forskare har därför länge drömt om att en dag kunna transplantera njurar, hjärtan och andra organ från grisar till människor, så kallade xenotransplantationer. Inte minst på grund av den brist som finns på mänskliga donatorer.

37 grisar

Ett av flera aber har dock varit att grisorganen ofta är smittade, eftersom grisar bär på virus som gömmer sig integrerade inne i deras arvsmassa, så kallade endogena retrovirus, som kan smitta oss människor.

Men nu har forskare vid Harvard University i USA lyckats skapa 37 grisar fria från dessa virus, skriver BBC News.

Forskarna började med att blanda grisceller med mänskliga, ett experiment som visade att grisarna bar på virus med förmåga att infektera mänskliga celler.

"Avgörande steg"

Sedan använde de den så kallade Crispr-teknologin för att ta bort de delar av arvsmassan hos grisarna som bestod av virus, varpå den kvarvarande arvsmassan placerades inuti en äggcell för att på så sätt skapa ett embryo.

Och nu har alltså 37 friska tillika virusfria kultingar fötts, skriver forskarna i tidskriften Science.

– Det här är ett avgörande steg för att xenotransplantationer ska bli verklighet. Men det finns så många variabler, inte minst etiska problem, som måste lösas innan xenotransplantationer kan utföras, säger Darren Griffin, professor i genetik vid University of Kent, som inte var delaktig i forskningen, till BBC.

FAKTA

Detta är Crispr

Crispr är en typ av dna-sekvenser som är naturligt förekommande i vissa bakteriers immunförsvar. De söker upp och oskadliggör skadligt dna från olika virus som hotar bakterierna. Med hjälp av ett speciellt protein klipps virusets dna sönder.

Forskare har modifierat crispr för att det inte bara ska kunna klippa sönder, utan även kunna ta bort och lägga till, dna hos olika organismer. Numera har tekniken blivit så förfinad att man kan redigera dna var som helst i arvsmassan.

Crispr är en förkortning för clustered regularly interspaced short palindromic repeats.

Källa: Karolinska institutet

TT