Nedriven ledning ger tågförseningar

INRIKES

Trafik. En nedriven kontaktledning innebär förseningar för tågen mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och Karlstad samt regionaltåg som passerar Flen i Södermanland. Förseningarna uppskattas till cirka tio minuter. Först på lördag morgon beräknas elfelet vara avhjälpt.

– Det är bara ett spår som kan användas under en ganska lång sträcka, så tågen måste vänta. Det är inte stopp helt och hållet, tågen går men försenade, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör vid Trafikverket.

Mest påverkas regionaltågen mellan Linköping och Sala, där passagerarna får åka buss mellan Katrineholm och Flen. Fjärrtågen på sträckan Stockholm-Malmö påverkas inte alls, eftersom de går en annan väg, via Nyköping.

TT