Polisen gör hälften så många alkoholprov

INRIKES

Polisen. Antalet prov som polisen gör för att kontrollera rattfylleri har nästan halverats på två år.

– Det är inte lika många blås som föregående år för vi hinner inte med helt enkelt, säger Göran Bolinder, chef för sjö- och trafikpolisen i Stockholms län.

Hittills i år har bara två personer tagits för rattfylleri i sjötrafik i Sverige. Det visar nya siffror som TT tagit del av från polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Samtidigt har antalet alkoholutandningsprov som görs ute på vägarna i Sverige nästan halverats, jämfört med två år tillbaka.

Mellan januari och juli i år genomfördes 499 610 prov. Under samma period 2015 genomfördes 892 053 prov. Antalet "träffar", som polisen kallar det, har därmed minskat från 8 330 under 2015 till 4 295 i år. Men andelen träffar ligger kvar på ungefär samma nivå, runt 1 procent.

"Hinner inte med"

– Antal blås är inte något värde på hur duktiga vi är på att arbeta med alkohol och droger i trafiken utan man ska titta på helheten. Sedan generellt sett kan jag säga att det är en resursbrist, det är inte lika många blås som föregående år för vi hinner inte med helt enkelt, säger Göran Bolinder, chef för sjö- och trafikpolisen i Stockholms län.

Han påpekar att rattfylleriet i sig inte har ökat. Att antalet "blås" nästan har halverats har också sin förklaring i att lokala poliser, för att resurserna ska räcka, genomför småkontroller i stället för stora kontroller som genererar många prov.

– Den upplevda risken för att bli upptäckt ökar ju betydligt om man har tio kontroller än om man har en kontroll en fredag natt, säger Göran Bolinder.

"Kunde ta ett par snaps"

Mellan januari och juli 2015 genomfördes 586 alkoholutandningsprov på sjön. Under samma period i år har man genomfört 62 prov, varav två gav träff, enligt Noa. Procentuellt har andelen träffar minskat från 4,6 procent till 3,2 procent.

Det beror enligt Bolinder på en förändrad attityd.

– Tidigare fanns det en tradition att man kunde ta ett par snaps under tiden man körde båt. Det är en allmän uppfattning att det har minskat och det tycker vi är väldigt positivt. När vi är med på båtmassor och pratar med folk i skärgården är det en oerhörd acceptans för att det är 0,2 som gäller på sjön, säger Göran Bolinder.

FAKTA

Antal alkoholutandningsprov

Alkoholutandningsprov januari-juli.

2015 2016 2017

Totalt antal prov 892 053 672 530 499 610

Antal träff 8330 7860 4295

Andel träff 0,9% 1,2% 0,9%

Antal genomförda prov i sjötrafik 586 173 62

Antal träff i sjötrafik 27 7 2

Andel träff i sjötrafik 4,6% 4,0% 3,2%

Källa: Polismyndigheten

TT