Överlastningsattack mot Västtrafik

INRIKES

Brott. Trafiksystemet på länstrafikbolaget Västtrafik utsattes i helgen för en överlastningsattack.

– Den var riktad inte bara mot trafikledningssystemet utan hela Västtrafik, säger Jens Holmberg vid pressavdelningen på Västtrafik till SVT Nyheter Väst.

Under sex timmar låg systemet nere, till och från, och många resenärer drabbades då varken färdtjänst eller sjukresor kunde bokas.

– IT-avdelningen tittar på hur vi ska skydda oss mot detta i framtiden, men de hittar ju alltid på nya sätt, nya typer av attacker, säger Jens Holmberg.

Västtrafik är landets näst största länstrafikföretag och ansvarar bland annat för stora delar av färdtjänsten och sjukresorna inom Västra Götalandsregionen.

TT