Hummerstammen ska få växa till sig

INRIKES

Hummer. Färre tillåtna tinor, kortare säsong och större minimimått.

Det svenska hummerfisket får en rad nya regler till årets säsong.

De svenska humrarna är både för få och för små, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Nu införs en rad förändringar för att ge stammen en chans att växa till sig.

"Dagens beslut är ett första steg i arbetet med att återuppbygga hummerbeståndet", säger Martin Rydberg, utredare på enheten för fiskereglering, i ett pressmeddelande.

Exempelvis minskas antalet tillåtna hummertinor. Fritidsfiskare, som tidigare fått fiska med upp till 14 tinor, begränsas till högst 6 tinor var. För yrkesfiskare minskar antalet tinor från 50 till 40.

Samtidigt kortas också säsongen. Från och med i år får fritidsfiskare fiska fram till sista november, yrkesfiskare ytterligare en månad.

Minimimåttet för de humrar som får behållas ändras från 80 millimeter till 90.

För att ge fiskarna tid att ändra sin utrustning har myndigheten dock skjutit upp ändringen av storleken på tinornas flyktöppningar. De har tidigare varit 54 millimeter och ska i fortsättningen vara 60. Regeln träder i kraft först den 1 januari 2018, vilket i praktiken innebär till nästa års hummerpremiär.

Årets hummerfiske inleds den 25 september.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM