Hultqvist siktar på att sitta kvar

INRIKES

Politik. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) försvarar sitt agerande i samband med IT-skandalen i ett skriftligt svar till riksdagen.

Han upprörs över anklagelser om passivitet

Alliansen anklagar Hultqvist för att ha varit för passiv och hotar att med stöd av SD rikta en misstroendeförklaring mot Hultqvist när riksdagen öppnar i september.

På en skriftlig fråga från Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark redovisar Hultqvist sitt agerande efter att han i mars 2016 informerades om säkerhetsriskerna med Transportsstyrelsens IT-hantering.

– Jag har gett en ordentlig bild av hur vi ser på detta, säger Hultqvist.

Jobbar vidare

Han vill inte spekulera i huruvida redogörelsen kan få Alliansen att dra tillbaka sitt hot om att tvinga honom att avgå.

– Jag jobbar vidare precis som vanligt. Min planering sträcker sig över hela hösten och våren.

Hultqvist uppger i svaret att hans ansvar var att försäkra sig om att Försvarsmakten hade vidtagit nödvändiga skadebegränsande åtgärder och inte hade behov av ytterligare beslut eller åtgärder från regeringens sida.

– Jag reagerar starkt på uppgifter i pressen från olika politiker om att jag inte skulle ha gjort något, säger han.

.- Vi har hanterat frågan på det sätt vi ska.

Inget ansvar

Hultqvist påpekar åter att ansvaret för myndigheten som begått fel, Transportstyrelsen, ligger hos näringsdepartementet och att ansvaret för Säpo som utredde säkerhetsrisken och om brott begåtts låg hos justitiedepartementet.

"Försvarsdepartementet hade mot bakgrund av detta inget koordineringsansvar- eller samordningsansvar i frågan.

Alliansen anklagar Hultqvist för att inte ha informerat statsminister Stefan Löfven (S) om vad som hänt. Löfven fick information först tio månader senare, i januari 2017.

Försvarsministern uppger till TT att det var näringsdepartementets ansvar att sköta relationen i förhållande till statsministern och statsrådsberedningen och att man måste förutsätta att "andra departement gör sitt".

Ingen "controller"

– Jag kan inte utgöra någon controller i förhållande till andra ministrar och statsrådsberedningen.

Alliansen anser också att Hultqvist innan media avslöjade IT-skandalen, borde ha informerat riksdagens försvarsutskott om de säkerhetsrisker Försvarsmakten utsatts för efter att Transportsstyrelsen utkontrakterat sin IT-hantering.

– Den typ av skyldighet som det hänvisas till finns inte. Konstitutionellt är det så att regeringen avgör vad riksdagen ska informeras om, säger han.

– Jag har inte brutit mot konstitutionella regler vad jag kan se.

Fråga för rådet?

Alliansen är också kritisk till att Hultqvist inte tog upp ärendet i statsministerns säkerhetspolitiska råd. Försvarsministern uppger för TT att han inte såg det som sitt ansvar att lyfta frågan där, eftersom problemet hade orsakats av Transportstyrelsen som näringsdepartementet ansvarat för.

– Hade grundproblemet legat i Försvarsmakten, då hade det varit självklart för mig att ta upp det med statsministern, säger Hultqvist.

FAKTA

Detta har hänt

I april 2015 får amerikanska IBM uppdraget att ta över Transportstyrelsens IT-drift.

Flera gånger under 2015 beslutar generaldirektör Maria Ågren på Transportstyrelsen att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter.

I juni ifrågasätter internrevisorn om beslutet är rätt. Styrelsen agerar inte.

Sommaren 2015 inleder Säkerhetspolisen en kontroll av överflyttningen av IT-driften.

I september informeras justitiedepartementet om Säpos oro över att känsliga uppgifter kan hanteras fel.

18 december 2015 tar IBM över driften trots Säpos varningar.

I januari 2016 inleds en förundersökning mot Ågren på misstanken att hon som chef tagit beslut som riskerar att röja sekretessbelagda uppgifter. Då får även inrikesminister Anders Ygeman (S) information om händelsen.

Den 9 mars 2016 informeras försvarsminister Peter Hultqvist (S) om säkerhetsbristerna.

I början av januari i år får statsminister Stefan Löfven (S) och infrastrukturminister Anna Johansson (S), som ansvarar för myndigheten, vetskap om problemen.

I slutet av januari får Ågren sluta med motiveringen att "regeringen och den tidigare generaldirektören har haft olika syn på hur arbetet ska bedrivas".

Den 6 juli blir det via medierapporter känt att Ågren erkänt brott angående datahanteringen och godtagit böter på 70 000 kronor.

Den 18 juli meddelar infrastrukturminister Anna Johansson (S) att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta.

Regeringens hantering KU-anmäls av Mikael Oscarsson (KD).

Den 26 juli meddelar oppositionen att misstroendeförklaring kommer att väckas mot tre ministrar.

Dagen därpå meddelar Stefan Löfven att regeringen ombildas. Tre statsråd lämnar regeringen: Anders Ygeman, Anna Johansson och Gabriel Wikström (på grund av sjukdom). Tomas Eneroth blir ny infrastrukturminister och Heléne Fritzon ny migrations- och biträdande justitieminister.

Källor: Dagens Nyheter, Expressen, regeringskansliet, TT

TT

ARTIKELN HANDLAR OM