Annie Lööf vill stärka ungdomspsykiatrin

INRIKES

Politik. Centerledaren Annie Lööf vill se en förbättrad situation för utsatta barn och ungdomar.

C presenterar en särskild satsning på barn- och ungdomspsykiatrin i höstens budget.

I sitt sommartal, som hölls på Djurgården i Stockholm, fokuserade Annie Lööf främst på vården och situationen för utsatta barn och unga.

– Vi måste bli bättre på att skydda de allra svagaste, våra barn, och göra mer för att komma tillrätta med barn och ungas utsatthet, sade Annie Lööf i sitt tal.

Kortare vårdköer

Hon lyfte åter förslaget om en tillgänglighetsmiljard för att korta vårdköerna inom vården generellt, och som också innebär en satsning på primärvården, och passade på att slänga in en känga till statsministern.

– Stefan Löfven borde säga samma sak om vården som om den svenska modellen; vården ska utvecklas, inte avvecklas.

Dessutom presenterade hon en särskild satsning på 300 miljoner kronor per år för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

– Vi ser att den psykiska ohälsan växer. Bris kom i går med att antalet samtal till dem har ökat. Det är ett växande samhällsproblem där allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt. Det här måste vi ta på allvar, säger Annie Lööf till TT.

De extra miljonerna till psykiatrin är tänkta att gå till att korta vårdköerna till BUP i hela landet. I dag lever endast två regioner upp till vårdgarantin på 30 dagar, konstaterar hon.

– Vi ser samtidigt att köerna till BUP skiljer sig kraftigt åt beroende på var i landet man bor och det är helt oacceptabelt, säger Annie Lööf.

Höja minimistraff

Centerledaren vill också se hårdare tag mot mobbning genom att göra det lättare att omgående flytta en person som mobbar och skapar en otrygg situation för sin omgivning.

– I dag är det allt för många förövare, mobbare, som misshandlar, kränker sina jämnåriga som får går kvar i klassrummet och får gå kvar i skolan. De måste flyttas omgående. Vi måste ta parti för den utsatta.

C vill också att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn tas bort och att minimistraffen för sådana brott höjs.

– I dag kan straffet ibland vara böter. Vi vill att det minsta man kan få är fängelse, säger Lööf.

FAKTA

Centerns förslag för ökad trygghet för unga

Ett extra tillskott på 300 miljoner kronor per år till barn- och ungdomspsykiatrin som ska användas för att förkorta vårdköerna.

Möjligheterna för att omgående flytta elever som stör tryggheten för andra elever ska skärpas.

Straffen för sexualbrott och andra brott mot barn ska skärpas - främst genom höjda miniminivåer på straffen.

Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ska slopas.

Källa: Centerpartiet

TT

ARTIKELN HANDLAR OM