Hemmagjorda bomber värre än landminor

INRIKES

Konflikter. På senare år har hemmagjorda bomber, så kallade improviserade sprängladdningar, ersatt de traditionella landminorna i krigsområden.

Nu visar en studie att hemmabomberna orsakar mycket värre personskador än minorna.

Studien, som utförts av forskare i Kanada och USA, publiceras i den medicinska tidskriften BMJ.

Forskarna påpekar att principen för de båda vapentyperna är densamma. De är avsedda att skada och lemlästa snarare än att döda, i avsikten att sätta motståndarens sjukvårdsystem under hårda påfrestningar.

Men studien, som bygger på analyser av den värsta typen av personskador - sådana där personerna drabbats av den fulla effekten av sprängladdningen på nära håll - visar på avgörande skillnader.

Multipla amputationer

Forskarna granskade skadorna hos 100 personer som kommit i vägen för improviserade sprängladdningar (IED:s, improvised explosive devices) i Afghanistan under 2010-2011 och jämförde dem med skador från vanliga antipersonella landminor.

Bland personerna som skadats av hemmagjorda bomber tvingades 70 procent genomgå multipla, två till fyra, amputationer, oftast av ben och armar. Motsvarande siffra för personer som skadats av vanliga minor var 10,5 procent.

De improviserade sprängladdningarna orsakade skador i underlivet hos 26 procent av offren, dubbelt så ofta som hos dem som drabbats av minor. Bäckenfrakturer var långt vanligare, 28,6 jämfört med 3,3 procent.

Större sprängkraft

Dödligheten hos personerna med den här typen av svåra skador var också långt högre, 24,3 mot 6,7 procent.

De hemmagjorda bomberna har i stor utsträckning ersatt de vanliga landminorna sedan 1997. Då undertecknade 162 länder ett avtal där de lovade att sluta producera och använda de senare. Nu är frågan om världen vunnit så mycket på avtalet.

Orsaken till de slående skillnaderna är inte helt klarlagd. Men uppenbart är att sprängkraften hos de hemmagjorda bomberna oftast är större än hos de fabrikstillverkade minorna.

FAKTA

Hemmagjorda bomber

Hemmagjorda bomber, improviserade sprängladdningar (IED:s), har blivit ett allt värre gissel i många konfliktområden på jorden, men de har förekommit länge på slagfälten och är framför allt förknippade med gerillakrigföring.

I Kambodja och Colombia har det exempelvis varit vanligt med enkla laddningar försedda med spikar. De ingår i den svagare partens arsenal av primitiva vapen.

I den nya studien granskades skadorna hos såväl civila som soldater. De senare var bättre skyddade med hjälmar och västar. Ändå var deras skador ofta svårartade.

Källa: BMJ

TT

ARTIKELN HANDLAR OM