Branschen gläds åt nya pengar

INRIKES

Ekonomi. Industriklivet tas emot positivt av företrädare för industrin. IF Metall hoppas att det ska leda till att företagen vågar pröva nya idéer.

"Det krävs både strukturella förändringar och tekniksteg för att nå hela vägen", säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, som i ett pressmeddelande kallar satsningen för "en bra början".

Fackförbundet IF Metall är också positivt.

– 300 miljoner kronor per år är en ganska betydande summa som kan ha stimulerande effekt. Det behövs resurser för både utveckling kring produktionsmetoder och ta fram nya material som kan ersätta material som inte är så miljövänliga. Det är precis rätt riktning att se möjligheten att industrin kan vara en del av lösningen, och inte bara som en miljöbov, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, säger att man redan ligger långt framme i klimatarbetet, men att det krävs mer pengar för att bli klimatneutral.

– Då måste man ha stöd från politiken att kunna dra det vidare, säger hon.

För betongbranschen kan det dels handla om att hitta nya bindmedel till cement, dels att via cementindustrin verka för att den koldioxid som finns lagrad i kalkstenen som används vid tillverkningen inte släpps ut.

– Det är positivt att regeringen satsar de här pengarna för att värna den svenska basindustrin, säger Löfsjögård.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM