Krav på gemensam Allianslinje för högskolan

INRIKES

Politik. Med bara ett år till valet är det hög tid för Alliansen att presentera en gemensam linje för den högre utbildningen, skriver ordförandena för Centerstudenter, Liberala studenter, Kristdemokratiska studentförbundet och Moderata studenter på DN Debatt.

Deras partier är för dåliga på att diskutera högskolan, anser de. Som viktigaste mål med sin högskolepolitik inför valet 2018 bör Alliansen sträva efter höjd kvalitet på landets utbildningar, skriver företrädarna för partiernas studentförbund.

Utbyggnaden av högskolan måste stoppas, och partierna ska i en gemensam linje värna alla utbildningsvägars särställning, alltså både värna akademin och se potentialen i yrkeshögskolan, anser de. Alliansen bör verka för en gränslös högre utbildning.

Alliansen måste också ta ställning för att den statliga inkomstskatten avskaffas, för att visa att högre utbildning lönar sig, anser de.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM