Många får förlängd rätt att stanna

INRIKES

Samhälle. Cirka 5 100 personer har ansökt om förlängning av sitt tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Drygt 370 fall har behandlats och av dem har de allra flesta, åtta av tio, fått förlängd rätt att stanna, skriver Svenska Dagbladet.

Det handlar framför allt om personer som bedömts vara alternativt skyddsbehövande, och som till största delen kommer från Syrien och Eritrea.

– Kvarstår skyddsbehovet exempelvis som ett alternativt skyddsbehövande beviljas ett förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd på två år, säger Linn Nilsson på Migrationsverkets presstjänst, till SvD.

Den tillfälliga asyllagen som klubbades igenom av riksdagen förra sommaren löper ut i juli 2019. Lika länge gäller de förlängda tillfälliga uppehållstillstånden.

Drygt 30 000 asylsökande har beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd i enlighet med den tillfälliga asyllagen, enligt tidningen. De första tidsbegränsade uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljat enligt lagen löpte ut den 20 augusti.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM