EU vill stoppa allt ålfiske i Östersjön

INRIKES

Natur. Ålfisket i Östersjön förbjuds nästa år, om EU-kommissionen får som den vill. Nödvändigt för att stoppa utrotningen, anser Naturskyddsföreningen. Ett märkligt förslag, menar fiskaren Daniel Hörvin.

– Ålfisket är det som har minst påverkan på ålen om man jämför med andra saker som kraftverk, säl och skarv, säger Hörvin till P4 Blekinge i Sverige Radio.

Ett generellt ålfiskeförbud infördes 2007 i Sverige, men tidigare yrkesfiskare har kunnat få dispens från förbudet. Nu föreslår EU-kommissionen för första gången ett totalt ålfiskestop i Östersjön 2018.

Förslaget ger hopp om att vetenskapen äntligen fått gehör, enligt Naturskyddsföreningen:

"Att det under så många år har funnits ett riktat fiske efter en akut hotad art är absurt. Sverige måste fullt ut stödja kommissionens förslag och kämpa för att det ska godkännas av EU:s fiskeministrar", säger Karin Lexén, organisationens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Även Världsnaturfonden välkomnar förslaget men beklagar att förbudet inte omfattar hela EU. Enligt WWF har ålens utbredning i Europa minskat kraftigt de senaste 30 åren - bara fem procent av beståndet finns kvar.

FAKTA

Europeisk ål

Anguilla anguilla på latin. Leker sannolikt i Sargassohavet i Atlanten, och larven driver med strömmar mot kusterna i Europa och Nordafrika.

Där förändras den till en glasål, vilken är pigmentlös. Därefter blir undersidan på ålen gul, varpå den kallas gulål.

Gulålen vandrar upp i sötvatten eller långt upp i Östersjöns bräckta vatten. Där stannar den i många år för att senare inför lekvandringen förvandlas till en blankål.

En hona kan bli upp till 1,5 meter lång, hanen upp till 56 centimeter.

I Sverige är ålen rödlistad som akut hotad art.

Källa: Nationalencyklopedin

TT

ARTIKELN HANDLAR OM