Förtroenderas efter IT-skandal

INRIKES

Politik. Förtroendet för svenska myndigheter har störtdykt i skuggan av IT-haveriet hos Transportstyrelsen, visar en färsk undersökning.

– Vi alla har anledning att vara självkritiska, säger MSB:s cybersäkerhetsexpert Rickard Oehme.

Varannan svensk ger tummen ner till myndigheternas förmåga att hantera känslig data och att skydda information från missbruk och intrång, visar en Ipsos-undersökning gjort på uppdrag av Sentor.

En stor del av förtroenderaset kan kopplas till IT-haveriet hos Transportstyrelsen och den sedermera bristande hanteringen av regeringen, enligt Jörgen Elovsson, senior informationssäkerhetskonsult på Sentor.

– Haveriet visar på vikten av att ha ordning på sin informationssäkerhet och att ha en kompetent ledning, säger han.

Svagt förtroende för kommuner

Det gäller inte bara myndigheterna. Även kommunerna har tappat svenskarnas förtroende. Så sent som i augusti visade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att 70 procent av landets kommuner saknar ett systematiskt arbete kring informationssäkerhet.

– Det här visar vilken stor utmaning vi har i ett samhälle som är helt beroende av digitala lösningar, säger Rickard Oehme, verksamhetschef för cybersäkerhet på MSB.

Med bättre vetskap om hur bristande IT-säkerhet kan blottlägga allt från nationella intressen till individens säkerhet, är det dags att frågan får ett större fokus, anser Oehme.

– Vi måste bygga tillbaka säkerheten i de informationssystem som myndigheterna är ansvariga för. Vi pratar inte om en snabb lösning, det kan ta 5-10 år.

Riskanalys behövs

Rent konkret behöver myndigheterna göra en grundlig riskanalys och identifiera vad som behöver fungera vid ett IT-haveri.

– Det är upp till varje ledning i respektive myndighet, landsting och kommun att bedöma vad som är deras tjänst i samhället och hur det ska skyddas, det kan exempelvis vara löneutbetalningar, försörjningsstöd, vattenrening eller värme.

Det är inte bara myndigheterna som behöver bli bättre, säger han.

– I takt med att det ställs högre krav på säkerheten måste även privata bolag kunna leverera rätt säkerhet till den offentliga sektorn.

FAKTA

Om rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2017

Rapporten är baserad på en undersökning som utförts av Ipsos på uppdrag av Sentor. Över 1 000 svenskar i åldrarna 18-75 år har tillfrågats och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. Undersökningen gjordes i februari i år.

I augusti har Sentor följt upp rapporten med att återigen ställa frågan "Hur ser ditt förtroende ut för att följande aktörer, som hanterar din känsliga data, skyddar information från missbruk och intrång?".

I februari uppgav 70 procent av svenskarna att de hade högt eller mycket högt förtroende för att myndigheter skyddar informationen. När samma fråga återigen ställdes i augusti hade förtroendet rasat, nu uppgav endast 50 procent att förtroendet var högt.

Det är inte bara myndigheterna som har tappat i förtroende, även kommunerna har påverkats av den senaste tidens händelser. Förtroendet har rasat från 60 procent i februari till 44 procent i augusti.

Källa: Sentor

TT

ARTIKELN HANDLAR OM