Slutet nära för svartvit ko

INRIKES

Jordbruk. Den svartvita korasen svensk låglandsboskap är på väg att dö ut. Kon dominerade under många år på 1900-talet landskapsbilden i södra Sverige, men i dagsläget finns det bara mellan 25 och 30 renrasiga kor kvar, skriver ATL.

Orsaken är inblandningen av en annan mjölkras, Holstein. Det är också en svartvit ko som har blivit populär för sitt höga juver och sin höga mjölkavkastning.

Vill man rädda den svenska rasen är tiden alltså knapp. Fryst sperma från döda tjurar finns fortfarande kvar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM