Göteborg ersätts för struliga spårvagnar

INRIKES

Kollektivtrafik. Den italienska spårvagnstillverkaren Ansaldobreda ska betala ersättning till Göteborgs stad för brister på de 65 spårvagnar som företaget levererat med start 2006. Det framgår i en skiljedom mellan parterna från Stockholms handelskammare.

Domen kom på torsdagen, men är inte offentlig. I vissa delar ger skiljenämnden Ansaldobreda rätt. Göteborgs stad vill i dag inte berätta hur mycket pengar det italienska företaget ska betala. Man hoppas kunna offentliggöra siffrorna senare.

Göteborg begärde ersättning för fel och brister på vagnarna, och för problemen som uppstod när många av vagnarna inte kunde gå i trafik. Ansaldobreda begärde å andra sidan ersättning av Göteborg för att konflikten vållade företaget affärsmässig skada.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM