Oro för att regeringen släpper kärnvapenstopp

INRIKES

Politik. Regeringen måste stå fast vid att underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud, anser Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

"Påtryckningar från USA att inte ratificera avtalet måste tillbakavisas av regeringen Löfven", skriver han i ett pressmeddelande.

Uppmaningen kommer efter att USA:s försvarsminister skickat ett brev till sin svenske kollega och varnat för att det svensk-amerikanska försvarssamarbetet kan försvåras om Sverige undertecknar avtalet. Även Alliansen är kritisk och pekar på Finland som valt att inte rösta för konventionen.

Regeringen har nu slagit i bromsen och ska noga utvärdera avtalet innan det kan bli tal om ett undertecknande. Utrikesminister Margot Wallström har sagt att Sverige inte är redo att underteckna den 20 september, då FN öppnar upp för ratificeringar för de 122 länder som röstade för konventionen i juli.

Även Svenska läkare mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet uppmanar regeringen och riksdagen att signera avtalet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM