Kommuner ska bli skyldiga att erbjuda LSS

INRIKES

Samhälle. Kommuner ska bli skyldiga att ta kontakt med de som får sin statliga assistansersättning indragen för att fråga om de vill ansöka om insatser enligt LSS. Det föreslår Försäkringskassan och Socialstyrelsen i en gemensam rapport.

Efter ett direktiv från regeringen förlorade många personer sin rätt till assistansersättning. Direktivet var en reaktion på ökade kostnader. Som en del i ett åtgärdspaket gav regeringen Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att analysera vad de kan göra för att de som får ersättningen indragen inte ska falla mellan stolarna.

Rapporten visar att vissa kommuner upplever att informationen från Försäkringskassan är bristfällig när en person fått sin assistans indragen. Enligt förslaget ska Försäkringskassan enligt lag vara skyldig att informera kommuner när en person bosatt i kommunen får sin statliga assistans indragen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM