Idéburna undantas från vinstregler

INRIKES

Politik. Idéburna organisationer kommer inte att omfattas av det kommande lagförslaget om begränsningar av vinster i välfärden, har regeringen och Vänsterpartiet enats om.

Gustav Fridolin, utbildningsminister och språkrör i Miljöpartiet, är nöjd.

– För oss i Miljöpartiet har det varit viktigt att reglerna inte försvårar för de viktiga idéburna organisationer som finns inom välfärden och den tryggheten kan vi nu ge - och det känns mycket bra, säger han till TT.

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson, säger till Aftonbladet:

– Den proposition som vi avser att lägga på riksdagens bord i mars 2018 om vinstreglering, där kommer de idéburna inte att ingå.

Sju procent

Nu ska alltså aktörer som Svenska Kyrkan, välgörenhetsorganisationer eller mindre organisationer inom skolan som varken är kommunala eller privata skyddas.

Förhandlingarna mellan regeringen och V bygger på välfärdsutredningen som utredaren Ilmar Reepalu presenterade i fjol. Den föreslog ett vinsttak på sju procent för företag inom vård, skola och omsorg.

Utredningen fick kraftig kritik av oppositionen, men även av en majoritet av remissinstanserna.

"Återkomma till"

Nu är det bara en del av förhandlingarna som är klara. Lagförslaget ska läggas på riksdagens bord i mars 2018 och Fridolin vill inte säga något i fråga om det blir sju procent eller något annat tak.

– Det kommer regeringen att återkomma till när vi lägger lagrådsremiss och proposition.

Samtidigt ser lagförslaget ut att bli nedröstat i riksdagen, eftersom både allianspartierna och Sverigedemokraterna sagt att de är emot.

På frågan om vinster i välfärden i så fall blir en del av argumentationen i valrörelsen svarar Fridolin:

– Ja, för oss är ju den grundläggande principen, att om vi ger någon förtroendet att driva en välfärdsverksamhet ska man också kunna vara trygg med att de skattepengar man fördelar går till att göra den bästa möjliga kvaliteten.

FAKTA

Välfärdsutredningen

Regeringens och Vänsterpartiets förhandlingar om vinster i välfärden utgår från välfärdsutredningen som Ilmar Reepalu presenterade i fjol.

Utredningen fick skarp kritik från oppositionen och en majoritet av remissinstanserna.

Några av förslagen i utredningen:

Privata välfärdsföretag måste söka tillstånd innan de kan få del av skattepengar.

Tillstånden ska beviljas av Skolinspektionen och av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Med tillstånden kan företagen konkurrera om att få utföra offentliga välfärdstjänster.

Tillståndet innebär att företaget omfattas av en vinstbegränsningsregel.

Den sätter ett tak för rörelseresultatet och därmed hur mycket vinst som ägarna kan ta ut.

Taket motsvarar en procentsats på företagets operativa kapital.

Procentsatsen är sju procent, samt statslåneräntan.

Källa: Välfärdsutredningen SOU 2016:78

TT

ARTIKELN HANDLAR OM