De flesta företagsbilarna fartsyndar

INRIKES

Trafik. En majoritet av fordonen i yrkestrafik i Storstockholm och Uppsala överträdde hastighetsgränserna när Folksam gjorde egna mätningar i våras.

På 30-vägar, utanför skolor och andra platser där det finns oskyddade trafikanter, körde tre av fyra för fort.

Folksam mätte under våren hastigheten på 3 446 fordon från 161 företag i Storstockholm och Uppsala. De som studerades i fartkamerorna var bland annat sopbilar, budbilar, lastbilar som sköter transporter åt företag och färdtjänstfordon.

I synnerhet studerades vägar med låga hastigheter, eftersom dessa blandar företagsfordon med oskyddade trafikanter.

Viktigaste faktorn

Sammanlagt överskred en majoritet, 53 procent, av de undersökta företagsfordonen hastighetsbegränsningarna och 10 procent körde mer än 10 kilometer i timmen för fort. Tre av fyra fortkörningar skedde på 30-vägar som är vanliga utanför till exempel skolor.

– Hastigheterna är en av de viktigaste faktorerna för att få ner antalet skadade och döda i trafiken. Yrkestrafiken är viktig för den påverkar och sätter hastigheten för all annan trafik. Dessutom är det tung trafik vilket ökar risken för allvarliga skador, säger Emma Engström, ansvarig för Folksams studie.

Hon pekar särskilt på de många fortkörningarna på 30-vägar.

– Det tycker jag är det mest allvarliga resultatet. Där rör sig småbarn, skolbarn och andra oskyddade trafikanter och det är därför det är just 30-vägar, säger hon.

Företagen ansvariga

Syftet med studien är inte att peka ut enskilda förare även om de har ett ansvar, påpekar hon.

– Det är företagsledningarna som ansvarar för fordonen och de måste förstå hur allvarligt det här är. Det handlar till exempel om uppföljning och att ledningen gör klart för förarna att det inte är okej att köra för fort. Det ligger också ett ansvar hos dem som upphandlar tjänsterna att göra klart att de förväntar sig att hastighetsgränsningarna följs, säger Emma Engström.

Störst andel hastighetsöverträdelser i studien hade återvinningsföretaget Ragn-Sells med 81 procent. Flest överträdelser med mer än 10 kilometer i timmen hade budbolaget Best.

Tack Folksam

– Jag vill börja med att tacka Folksam som uppmärksammar oss på det här. Spontant kan jag bara säga att det inte är okej att vi överskrider hastighetsgränserna, säger Pär Larshans, ansvarig för Arbetsmiljö inom Ragn-Sells.

Han kan inte förklara varför hans företag toppar listan över antal fartförsyndelser. På senare år har det talats om att de pressade upphandlingarna i många branscher tvingar fram överträdelser för att nå lönsamhet. I fallet Ragn-Sells handlar det inte om att förarna har bråttom för att bli klara med sin rutt för att kunna gå hem, påpekar han.

– Vi tog för länge sedan bort ackordsupplägget för våra medarbetare så det finns ingen sådan styrning. Vårt huvudmål är tvärtom att få ner koloxidutsläppen och det kan bara nås om man kör långsammare.

FAKTA

Yrkestrafiken hastigheter

Sett till branscher hade "Paket och bud" fler överträdelser på 30-vägar än "Återvinning". Nästan lika många överträdelser hade "Färdtjänst" och "Livsmedel".

Vid 30 kilometer i timmen ökar möjligheten att upptäcka en fotgängare i god tid och risken för att skadas vid en eventuell olycka är låg.

Risken att skadas eller dödas ökar markant vid hastigheter över 40 kilometer i timmen.

Källa: Folksam

TT

ARTIKELN HANDLAR OM