Mindre kritik mot omgjort klimatbilsförslag

INRIKES

Politik. Förslaget om ett bonus-malus-system för nya bilar har kritiserats hårt

Det omgjorda förslaget som regeringen nu går vidare med är bättre, enligt flera av instanserna.

– Jag skulle inte säga att vi ställer oss bakom det, men det är en väsentlig förbättring, säger Motormännens vd Fredrik Daveby.

Regeringen höjer bonusdelen jämfört med det förslag som tidigare i år var ute på remiss. Den som köper den miljövänligaste nya bilen får 60 000 kronor, jämfört med det remitterade förslaget på 45 000 kronor. Samtidigt höjs skatten på en ny bil som exempelvis släpper ut 200 gram koldioxid per kilometer till 8 000 kronor om året de första tre åren.

– Det här är ett oerhört viktigt steg på vägen som också genom internationella erfarenheter visat sig varit väldigt effektivt och påverkar beteenden hos oss som köper bil i väldigt hög utsträckning. Det här är en nyckelreform, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Det ursprungliga förslaget fick en hel del kritik från remissinstanserna. Per Bolund säger att de förhöjda nivåerna är en förändring regeringen tagit till sig, och att man också inför en infasningsperiod fram till 2020, då ett nytt EU-system kan börja användas.

Ris och ros

Förändringarna tas emot positivt av bland annat Motormännen, som bland annat är glada åt de höjda nivåerna och att gasbilar får en bonus på 10 000 kronor.

– Vi noterar särskilt att man inte lägger någon del i bonus-malus-systemet på befintlig fordonsflotta, det har vi väldigt varit starkt drivande till, säger Fredrik Daveby.

Däremot är Motormännen kritiska till att systemet väntas innebära ett tillskott till statskassan med 400 miljoner under nästa år, och 9 miljoner för 2019.

– Vi ser att regeringen alltjämt kalkylerar med ett överskott. Där saknar vi tydliga signaler om att det är ett system som ska gå plus minus noll, säger Daveby.

Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund (MRF), tycker också att en del av förändringarna är bra.

– Vad vi inte är nöjda med är treårsperioden (för skatten). Vi tycker att man borde ha spridit den på fem år, om man nu ska genomföra det. Sedan tar man fortfarande ingen hänsyn till transportnyttan, att en bil för två personer släpper ut lika mycket som en för nio personer, säger han.

MRF tycker också att det är dåligt att förslaget inte tar hänsyn till om en bil drivs av biodiesel, även om Magnusson medger att frågan är svår.

– Det är jättesvårt. Men man tar hänsyn till det när det gäller gasbilar och etanolbilar, säger han.

Ska påverka i köpögonblick

Bolund försvarar tidsperioden för den höjda skatten.

– Tanken är ju att det ska påverka i köpögonblicket, att man ska få ett starkt incitament och om man väljer mellan en elbil och en stor dieselbil ska det bli ett starkt tryck att välja den hållbara bilen.

När det gäller transportnyttan säger Bolund att det funnits en del problem med att basera fordonet på exempelvis vikt.

– Det är rimligt att vi faktiskt baserar systemet på koldioxidutsläppen. Det blir enklare för alla parter, säger han.

FAKTA

Upp till 60 000 kronor i bonus

Högsta möjliga bonus för den som köper en av de miljösmartaste bilarna blir från den 1 juli nästa år blir 60 000 kronor. Bonusen minskar linjärt ner till 10 000 kronor till en utsläppsnivå på 60 gram koldioxid per kilometer.

En ny bil som släpper ut mer än 95 gram straffas med höjd skatt i malusdelen. För en bil som släpper ut 150 gram per kilometer blir skattekostnaden knappt 4 000 kronor per år de första tre åren, är utsläppet 200 gram blir det drygt 8 000 kronor. Gasbilar får 10 000 kronor och fordon som drivs på etanol och fordonsgas får ingen höjd skatt.

Den femåriga supermiljöbilspremien tas bort.

Fakta: Regeringen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM