M vill dubbla straff för gängmedlemmar

INRIKES

Moderaterna. Moderaterna vill slå hårdare mot de kriminella gängen.

Partiet föreslår dubbla straff för gängmedlemmar för vissa brott.

M vill införa en så kallad gängbestämmelse i strafflagstiftningen. Med den ska domstolarna kunna utdöma dubbla straff för vissa brott i samband med gänguppgörelser. Till exempel användning av vapen eller sprängämnen.

– Vi har nu 200 kriminella nätverk och ett allt grövre våld. Vi måste markera hårt från samhället, säger M:s rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Dubbla straff ska, enligt M-förslaget, även kunna tillämpas på misshandel, rån, olaga hot, olaga frihetsberövande, utpressning, hot och våld mot tjänsteman.

Är oroad

För att försvåra för gängen så ska fängelsestraff även kunna kombineras med ett vistelseförbud. Det innebär ett förbud att vistas i ett visst geografiskt område under en viss tid efter avtjänat fängelsestraff.

Oftast har gängkriminaliteten kopplingar till utsatta förortsområden, där polisen varnar för att kriminella tar över och parallellsamhällen växer fram.

– Jag tror att vi bara är i början på väldigt stora bekymmer, säger Tobé.

M vill se fler poliser i områdena och att polisen i större utsträckning än i dag punktmarkerar gängens ledare. Dessutom föreslår M en storsatsning på övervakningskameror i de 23 områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta.

M vill att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiska platser utan tillståndsplikt.

"Offensiv agenda"

Förslagen ingår i M:s nya kriminalpolitiska program som partistämman ska ta ställning till i mitten av oktober.

– Detta är den mest offensiva reformagendan på över ett decennium, säger Tobé.

Ett annat förslag är att utlänningar som döms för brott i större utsträckning än i dag ska utvisas. Förslaget innebär att brott som kan ge ett straff på mellan sex och tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning, även om återfallsrisk inte föreligger.

Partiet anser också att återreseförbud ska vara längre än i dag för vissa grova brott, samt att de som bryter mot återreseförbud ska dömas till fängelse i minst sex månader. I dag blir straffet oftast en månad.

Flera förslag är kända sedan tidigare. En del ligger i linje med vad även Socialdemokraterna och regeringen uttalat. Till exempel skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal, snabbare lagföring av unga brottslingar och betydligt fler poliser än i dag.

FAKTA

Några av M:s förslag

Minst 5 000 fler poliser och 5 000 fler civilanställda hos polisen till 2025.

Riktade satsningar på höjda polislöner.

Skärpta straff för bostadsinbrott.

Slopa dagens form av straffrabatt för dem som samtidigt döms för flera brott.

Ta bort straffrabatten för dem mellan 18 och 21 år.

Villkorlig frigivning först efter tre fjärdedelar av strafftiden.

Fler utlänningar som döms för brott ska utvisas.

Dubbla straff för vissa brott som begås i samband med gänguppgörelser.

Dömda gängmedlemmar ska även kunna förbjudas att vistas i ett visst område.

Polisen ska kunna besluta om förbud att vistas i en viss zon för person "med särskilt otrygghetsskapande beteende".

Polisen ska kunna bedriva kameraövervakning utan tillståndsplikt.

Plikt att delta i arbete, studier och behandling under fängelsetiden.

Inrätta särskilda ungdomsdomstolar.

Fler alternativa straff för unga, såsom kontaktskyldighet och ungdomsövervakning.

Källa: Moderaterna

TT

ARTIKELN HANDLAR OM