Generna bakom för tidig födsel identifierade

INRIKES

Medicin. Att födas för tidigt innebär stora hälsorisker för barnet. Nu har forskare identifierat generna som styr hur lång en graviditet blir.

– Det är en upptäckt som kommer att få stor betydelse, säger Bo Jacobsson vid Sahlgrenska akademin.

En graviditet pågår oftast mellan 37 och 42 veckor. Men undantagen åt båda hållen är inte ovanliga - och kan vara farliga både för barnet och för mamman.

– Avvikelser i graviditetslängd hos människa resulterar i att det går sämre för barnen efter förlossningen, framför allt för dem som föds för tidigt, säger Bo Jacobsson, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Tittar man runt i världen, så föds 15 miljoner barn för tidigt per år. Det är den vanligaste orsaken till att barn dör innan fem års ålder och vi har väldigt lite som vi kan erbjuda för att förebygga detta.

Sex olika gener

Bo Jacobsson och kollegan Louis Muglia vid universitetet i Cincinnatti har lett en forskargrupp som nu lyckats identifiera sex gener som kan kopplas samman med graviditetslängden. Tre av generna visade sig också ha koppling till sannolikheten för att ett barn föds för tidigt.

Förhoppningen är att de nya rönen ska kunna bidra till mediciner och behandlingar för att minska risken för så kallad förtidsbörd, det vill säga att barn föds före den 37:e veckan.

"Stort genombrott"

Resultaten, som publiceras i ansedda tidskriften New England Journal of Medicine, bygger på uppgifter om över 50 000 kvinnors graviditeter.

– Det är ett jättestort genombrott som kommer att få stor betydelse, säger Bo Jacobsson till TT.

– Det ger oss en helt ny ingång för att förstå mänsklig graviditetslängd. Och på längre sikt utveckla mediciner för att förebygga att barn föds för tidigt - och å andra sidan mediciner för när man verkligen vill att en förlossning ska starta.

Han nämner spårämnet selen som ett exempel på hur upptäckten redan nu kan få praktiska konsekvenser.

– Vi hittade en gen som är kopplad till selen och vet att i en del av Afrika, i Malawi, där man har som mest förtidsbörd, är det också i ett område där man har mycket selenbrist, säger han.

– Då ger detta oss en möjlighet att starta ett projekt med att ge selen till mammor och se om det minskar risken att föda för tidigt.

FAKTA

För tidigt födda barn

En graviditet pågår oftast mellan 37 och 42 veckor. För tidigt födda, prematura, kallas barn som föds före den 37:e veckan. Det handlar i Sverige om cirka var 20:e barn, det vill säga omkring fem procent.

Prematura har ofta lägre födelsevikt och kan bland annat ha andningsproblem eftersom lungorna inte är färdigutvecklade. Forskning har även visat samband mellan att födas för tidigt och att dö ung, i första hand på grund av medfödda missbildningar eller sjukdomar.

Källa: Vårdguiden, Nationalencyklopedin med flera. (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM