Ny myndighet tar plats i Gävle

INRIKES

Politik. Nästa år blir en ny myndighet för arbetsmiljökunskap verklighet, och den kommer att placeras i Gävle. Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om detta i budgetförhandlingar, och myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 juni 2018.

Myndigheten ska se till att kunskap om arbetsmiljö sammanställs och görs tillgänglig - något som ska kunna stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet ute på svenska arbetsplatser. Den ska också utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen räknar med att den nya myndigheten kommer att ge 20 jobb. I budgetpropositionen för 2018 avsätts 18,8 miljoner kronor för myndigheten, som när den är fullt utbyggd 2020 beräknas ha en budget på 35 miljoner kronor per år.

Att den placeras just i Gävle har att göra med närheten till stadens högskola, där det forskas om just arbetslivet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM